NOWY KURS !!! 5.02.2024 godz. 17:00, sala wykładowa MOBILE S.C w Polkowicach ul. Skalników 54. *** Prosimy osoby zapisane o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.                                                    NOWY KURS !!! 5.02.2024 godz. 17:00, sala wykładowa MOBILE S.C w Polkowicach ul. Skalników 54. *** Prosimy osoby zapisane o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.                                                    NOWY KURS !!! 5.02.2024 godz. 17:00, sala wykładowa MOBILE S.C w Polkowicach ul. Skalników 54. *** Prosimy osoby zapisane o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.                                                    NOWY KURS !!! 5.02.2024 godz. 17:00, sala wykładowa MOBILE S.C w Polkowicach ul. Skalników 54. *** Prosimy osoby zapisane o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.                                                    

Współpraca

Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy, dr. Leszkiem Gruszczyńskim, posiadającym uprawnienia do wystawiania orzeczeń dla kierujących pojazdami oraz Grupą Szkoleniową RAT-MED, oferującą szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenia te są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zespołach pogotowia ratunkowego.

Wykładowcy RAT-MED posiadają wymagane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy, co potwierdzają liczne referencje. Szkolenia obejmują wykłady teoretyczne, ćwiczenia na fantomach, ćwiczenia sytuacyjne oraz symulacje zdarzeń nagłych. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

fantom

Metodyka i materiały szkoleniowe

Kursy są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak projekcje multimedialne oraz różnorodne środki dydaktyczne. Wykorzystujemy fantomy do resuscytacji, fantomy pozoracyjno-ewakuacyjne, schematy postępowań, apteczki, defibrylatory AED, zestawy imitacji ran oraz sprzęt medyczny używanego w pierwszej pomocy.

W programie naszych kursów uwzględniamy najnowsze międzynarodowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, udzielić szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanemu oraz prawidłowo kontaktować się ze służbami ratunkowymi.

http://www.gruparatmed.pl/